Ensiavun tarve työpaikoilla

maanantai 27. maaliskuuta 2023

Ensiavun varmistaminen työpaikalla on tärkeä osa turvallisuuskulttuuria sekä työntekijöiden hyvinvointia. VALTO360° toimintaympäristö on visuaalinen näkymä yrityksen turvallisuusinfrastuktuuriin perehdytyksessä, koulutuksessa sekä tukena kohteessa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, jossa  otetaan huomioon myös työpaikan erityispiirteet ja mahdolliset riskit. 

Tarvittaessa ensiapuvalmius suunnitellaan yhteistyössä väestönsuojelu- ja pelastustoimen organisaatioiden edustajien kanssa, jossa huomioidaan erityisesti valmiudet suuronnettomuuksissa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden arvioinnin lisäksi on myös tärkeää varmistaa, että tarpeeksi henkilöstöä on koulutettu ensiaputaitoihin, ja että koulutettuja henkilöitä on aina saatavilla työpaikalla. Turvallisuudesta vastaavien on myös huolehdittava esimerkiksi teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla, että ensiaputarvikkeet ja -välineet ovat helposti saatavilla ja suojavarusteet käytettävissä. Kokonaisuuden suunnittelussa on huomioitava, ettei kaikki mene aina kuin Strömsössä, poikkeustilanteet, kuten luonnonkatastrofit ja terrori-iskut, tulisi ottaa huomioon ensiapuvalmiuden suunnittelussa. 

Työpaikoilla, toimenkuvasta ja toimintaympäristöstä riippuen, saattaa myös esiintyä tilanteita, jotka aiheuttavat ahdistusta, pelkoa tai muita psyykkisiä oireita. Lisäksi on huomioitava myös työntekijöiden erilaiset fyysiset rajoitteet, sairaudet ja vammat, joita saattaa esiintyä työpaikalla. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa tulee ottaa huomioon nämä tilanteet, ja tarjota tarvittaessa tukea sekä ohjausta työntekijöille. 

Huolellisesti kartoitetut skenaariot ja toimintasuunnitelmat parantavat turvallisuuskuvaa ja ensiapuvalmiutta eri tilanteissa. Ja aina on hyvä pitää mielessä, että suunnitelmat toimivat vasta kun kaikki työntekijät ovat tietoisia näistä ja osaavat toimia tilanteen ollessa päällä.

Ensiapuvalmius on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria, ja sen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Säännöllinen ensiapukoulutus ja koulutettujen henkilöiden saatavuus kaikkina aikoina takaavat sen, että työpaikalla ollaan valmiita vastaamaan mahdollisiin ensiaputilanteisiin. VALTO360° sisältää työkalut ja valmiuden parantaa työturvallisuutta ja ensiapuvalmiutta, visuaalisessa ja palkitsevassa verkkoympäristössä.

Lisätietoa:

Lassi Halme, turvallisuusasiantuntija >
Timo Juhola, VALTO ratkaisut >