Kirjoitukset ajalta helmikuu 2023

TEHDÄÄN OPPIMINEN HELPOKSI

tiistai 21. helmikuuta 2023

VALTO KOULUTUS

VALTO360° visuaalinen ympäristö on luonteva ja joustava oppimisalusta järjestää työelämän eri osa-alueille soveltuvia koulutuksia. Digitaalisen kaksonen ankkuroi oppimateriaalit näkymiin ja kohteisiin, jotka ovat kopio reaalimaailmasta. 

JOUSTAVA OPPIMISALUSTA
Koulutuksiin voidaan osallistua missä ja milloin tahansa. Hyvin tehty perehdytys- ja koulutusmateriaali vähentää myös fyysistä liikkumisen tarvetta paikasta toiseen, mikä säästää aikaa ja vapauttaa HR-henkilöstön resursseja. 

UUDEN OPPIMINEN
Työelämässä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, orientoituminen ja uuden oppiminen on vaivatonta ja palkitsevaa toteuttaa virtuaalimaailmassa. Lisäksi turvallisuuskoulutus ja -kokonaisuuksiin perehtyminen voidaan toteuttaa turvallisesti, kuten myös niihin liittyvä simulaatioharjoittelu.

LISÄÄ TIETOA JA TAITOJA
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä mielikuva kohteesta sekä siellä olevasta infrastruktuurista. Työntekijällä on jatkossa myös hyvät valmiudet hankkia nopeasti tarvitsemansa tieto, kuten laitteiden sijainnit ja käyttöohjeet.

VALTO Koulutus on osa operatiivista toimintaa tukevaa VALTO360° tuotekokonaisuutta. Digitaaliseen kaksoseen lisätty aineisto on käytettävissä lähes sellaisenaan koulutusmateriaalina.

Oppilaitosympäristössä ja niissä järjestettävissä täydennyskoulutuksissa on mahdollista hyödyntää VALTO Moodle integraatiota.

Kiinnostaako? Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Energia, tarkastukset ja seisokit

tiistai 7. helmikuuta 2023

VALTO Observer, lämpökattiloiden ja putkistojen kunnonseurantasovellus, on herättänyt ansaittua kiinnostusta ja sitä hyödynnetään jo useissa tarkastus- ja korjausprojekteissa. “Observer” vahvuutena on tarkastuksissa kerättävän informaation selkeä esitystapa, ennakointi sekä kokonaisuudesta muodostuva kustannusetu. 

“Observer” on kuitenkin vain pieni osa moniulotteista ja käytännönläheistä digitaalista kaksosta. VALTO360° vahvuudet ulottuvat useisiin operatiivisiin kunnossapidon toimiin ja tukevat laitosten kunnossapitostrategiaa, toimintafilosofian ytimessä on myös työturvallisuus.

Tuotantolaitosten seisokit

Kuvaava esimerkki on VALTO huoltoseisokkien suunnittelun, toteutuksen ja resursoinnin apuvälineenä. Seisokkiprojekteissa ennakkoperehdytys ja kunnossapitotöiden vaikutusten arviointi nopeuttaa projektia, minimoi häiriöiden riskiä sekä vähentää henkilöstön altistumista vaaratekijöille.

Digitaalisen kaksosen visuaalisuus ja kyky kerätä tarvittava informaatio siihen pisteeseen missä sitä tarvitaan tuo käytännönläheisen metaversumin arkikäyttöön. 

Kiinnostaako huoltoseisokkipilotti?

VALTO team etsii energiatuotantoalalta kohdetta ja yhteiskumppania, joka olisi halukas toteuttamaan osan huoltoseisokista pilottiprojektina.
Mikäli pilotti kiinnostaa, jätä sähköpostiosoite >

Lisätietoja: 

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com