Kirjoitukset ajalta toukokuu 2023

Häiriö putkilinjastossa

perjantai 19. toukokuuta 2023

Korroosio ja kuluminen

Energiatuotannossa korroosiosta johtuvat häiriöt ovat potentiaalinen riski. Oheinen tapahtumaselostus linjastosta havainnollistaa kuinka VALTO Observer antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti, mikäli ilmenee häiriöitä sen toiminnoissa ja estää mahdollisen isomman vahingon syntymisen.

Tapahtumaselostus

Lopputalvella, aamuyöstä laitoksen kierroksella oleva operaattori sai hälytyksen linjaston paineen äkillisestä laskusta. Aikaisemmin käyrän 6 pinnassa (MS/H +4.990) oli havaittu vuositarkastuksissa pientä, vähitellen etenevää pistemäistä korroosiota. Käyrä oli suunnitelmissa korjata seuraavassa seisokissa. Linjastoon oli tuntemattomasta syystä päässyt höyryä, joka oli nopeuttanut syöpymistä. Putkessa kulki vetyä, syöpymäkohta antoi periksi aiheuttaen putken repeämisen. Putkilinjan päässä olevassa tarkastushuoneessa painetta mittaava IoT-anturi lähetti hälytyksen vastaavien operaattoreiden matkapuhelimiin. Tilanne vaati nopeaa toimintaa. Päivystävä operaattori avasi välittömästi matkapuhelimella VALTO Observerin kautta pohjapiirustuksen ja linjaston rakennekuvan, mistä löytyi revenneen käyrän sijainti ja POI-pisteestä putken venttiilin tiedot sen välittömään sulkemiseen, sekä varalinjaston aktivoimiseen. Tilanne oli ohi muutamassa minuutissa, ja isommilta vahingoilta vältyttiin.

VALTO Observer on tehty helpottamaan kattiloiden ja putkistojen ylläpitoa. Sovelluksen suunnittelusta ovat vastanneet kokeneet, kattiloiden kunnossapidosta vastaavat, operatiivista työtä tekevät ammattilaiset. Kokonaisuus tehostaa kunnon seurantaa, suunnittelua ja työturvallisuutta, sekä nopeuttaa huoltokatkoja. Visuaalisen näkymän kautta kattilaoperaattorit voivat seurata ja ennakoida esimerkiksi pukissa tapahtuvaa kulumaa sekä reagoida poikkeamiin. Kaiken kaikkiaan VALTO on kuitenkin enemmän, se linkittää kaiken tarpeellisen tiedon sinne missä sitä tarvitaan.

Lue lisää >

Lassi Halme, DEKRA, asiantuntija

Videoseuranta, reaaliaikainen tilannekuva

torstai 4. toukokuuta 2023

Videoseuranta ja -valvonta nykyisin arkipäivää yritystoiminnassa. Kameroiden avulla toimintaympäristön ja prosessien seuranta helpottuu, sekä turvallisuus paranee. VALTO360º ratkaisu auttaa yrityksiä hallitsemaan kameroiden käyttöä, järjestelmä kerää ja ankkuroi kamerat visuaaliseen käyttöliittymään. 

Reaaliaikaisen tilannekuvan hahmottaminen voi olla hankalaa, mikäli käytössä on useita eri käyttötarkoitukseen tehtyjä videojärjestelmiä. VALTO etuna on tilojen ja sijaintien hahmottaminen, se näyttää pohjapiirustuksissa ja 360º-kuvissa missä kamerat sijaitsevat. Videokameroiden keskitetyssä hallinnassa on useita etuja, sillä kaikki hälytykset ja tilanteet ovat helposti seurattavissa yhdestä näkymässä, käyttöoikeuksien mukaisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Yksi VALTO360º perusperiaatteista on tilakokonaisuuksien visuaalinen hahmottaminen. Käyttöliittymä, 360º-kuvat ja ympäristö on optimoitu, jotta käyttö olisi sujuvaa ja toimii ilman pitkiä latausaikoja. Videokameroiden kautta tilannekuva on heti saatavilla, käyttäjät voivat nopeasti hahmottaa tilanteen ja tehdä tarvittavat toimenpiteet reaaliaikaisesti. 

Videoseuranta ja -tallennusominaisuudet ovat käytännöllinen lisä VALTO360º useisiin muihin ominaisuuksiin, ja laajentaa VALTO360º reaaliaikaista käytettävyyttä useissa operatiivisissa toiminnoissa. 

Lisätietoja: 
Timo Juhola 
timo.juhola@dekra.com