HSE sekä alueturvallisuus

tiistai 7. maaliskuuta 2023

VALTO360º lisää työntekijöiden turvallisuuskulttuuria helppokäyttöisyydellä ja selkeydellään, sekä auttaa ylläpitämään korkeaa turvallisuus- ja laatuvaatimustasoa.

KOKONAISKUVA KOHTEESTA

VALTO järjestelmään koottu tieto on lähes suoraan käytettävissä parantamaan HSE- ja turvallisuustoimintoja sekä -seurantaa. Jokaiseen POI-pisteeseen on mahdollista lisätä, muun dokumentaation lisäksi, kaikki turvallisuuteen liittyvä ja huomioitava informaatio, sekä merkitä ne selvästi erottuvilla ikoneilla pohjapiirustuksiin ja 360º-kuviin, sekä QR-tarroilla fyysiseen tilaan.

 

 

Eri tasoilla (layer) olevat kokonaisuudet, kuten painelaitteet, sähkölaitteistot, HSE ym. toiminnot ovat tarkasteltavissa omina selkeinä kokonaisuuksina. Mikäli tarvitaan esimerkiksi tietoa painelaitteen turvallisesta käytöstä tai sen elinkaarihistoriasta, ne löytyvät omana selkeänä kohtana POI-pisteestä.

PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTUS

VALTO parantaa työ- ja henkilöturvallisuutta toiminnan eri alueilla ja tasoilla, sekä optimoi turvallisuushenkilöstön toimintaa. Edut tulevat selkeimmin esille alueeseen ja tehtäviin perehdyttämisessä sekä koulutuksessa. Toiminta-alueeseen tutustuminen, interaktiivisten harjoitusten ja simulaatioiden avulla muodostuu ymmärrys turvallisuuskäytäntöjen tärkeydestä ja niiden vaikutuksesta turvallisuuteen yleisesti.

LIIKKUMINEN JA VAARA-ALUEET

Tuttu ympäristö helpottaa liikkumista ja varautumista mahdollisiin vaaratilanteisiin. Ennakkotutustuminen kohteeseen, navigoimalla virtuaalisessa 360º kopiossa toimipaikasta, tekee alueen ja kojeet tutuksi, jolloin myös vaara-alueet ja riskialttiit paikat ovat jo ennakkoon tiedossa. Tämä auttaa vaarallisten tilanteiden harjoittelua ja käsittelyä ennen fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Digitaalisen kaksosen POI -merkinnät näyttävät huomioitavat kohteet, ja samalla ohjaa työntekijöitä navigoimaan ja toimimaan työympäristössä turvallisesti.

VIERAILIJAT & ALIHANKKIJAT

Työympäristössä vierailee myös työntekijöitä, jotka tulevat tekemään jotain tiettyä, tai erikoisosaamista vaativaa tehtävää. VALTO interaktiivisella porttikoulutuksella voidaan lyhentää perehdyttämiseen käytettävää aikaa sekä nopeuttaa kohteiden löytämistä ja dokumentaation saatavuutta.

VALTO KAMERA

Yleisesti valvonnassa käytettävä UVP -kameravalvontajärjestelmä on integroitu suoraan VALTO järjestelmään. Tämä auttaa laajentamaan etävalvontaa, seuraamaan alueella liikkuvia ja antavat hälytyksen mikäli asiatonta liikettä havaitaan esimerkiksi vaarallisella alueella tai alueelle on tunkeuduttu luvattomasti. 

Tässä blogissa käsiteltiin lyhyesti kuinka sitä, kuinka VALTO voi auttaa HSE- ja aluevalvonnassa. VALTO auttaa perehtymään toimintaympäristöön omaehtoisesti interaktiivisessa “metaversumissa”. Laajempiin ja syvemmälle meneviin koulutuskokonaisuuksiin on olemassa VALTO Koulutus lisäosa, joka sisältää omaehtoiseen oppimiseen tarkoitetun ympäristön.

Kiinnostaako? 
Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com