Käytännön esimerkki VALTO toiminnasta

keskiviikko 27. huhtikuuta 2022

Pumppujen moottoreiden kuntoa seurataan säännöllisesti, tämä tapahtuu yleensä tarkastuksena paikan päällä, kuuntelemalla käyntiääntä sekä seuraamalla ulkoisia merkkejä, kuten resonointia. Seurantaa voidaan tehdä myös IoT-sensorien kautta. Mikäli häiriöitä esiintyy, tilataan moottoriin huolto tai korjaus. Tässä vaiheessa VALTO360° vahvuus tulee esille, jo tarjouspyyntöä tehdessä voidaan näyttää, minkälaisesta moottorista on kysymys, mihin se on kytketty ja millaisella alueella se sijaitsee, minkälainen on sen elinkaari- ja huoltohistoria on, sekä kertoa minkälaiset suojavarusteet ja luvat työn suorittamiseen tarvitaan. Tämä informaatio löytyy moottoriin lisätystä POI -pisteestä, ja voidaan suoraan liittää tarjouspyyntöön. Kun tekijä tulee portille, ovat luvat, oikeat työkalut ja turvavarusteet kunnossa ja kohde selvillä. Oikealla, täsmällisellä informaatiolla linja saadaan takaisin pystyyn ja tuotantokuntoon nopeammin.

Tieto ja aika on rahaa?

keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Neljännes työajasta menee olemassa olevien tietojen sekä toimenpidekohteiden etsimiseen. Informaation helppo saatavuus ja jakaminen on taloudellisin tapa tehostaa resurssien käyttöä. 

Energiayksiköiden ylläpitoon osallistuvien työntekijöiden ja alihankintaketjujen sujuva hallinnointi on toimintavarmuuden kannalta oleellista. Hajallaan olevat, kriittiset infran ylläpitoketjut ovat pitkiä ja kalliita ylläpitää. 

Reaaliaikaisen informaation ja paikkatiedon jakamiseen, sekä operatiiviseen työnohjaukseen ja -seurantaan kehitetty VALTO360° tavoittaa kaikki projekteihin osallistujat. Se varmistaa, että informaatio löytyy juuri siitä pisteestä missä sitä tarvitaan.

VALTO360° ei korvaa yritysten omia tietojärjestelmiä, se on kehitetty keräämään informaatio yritysten ja organisaatioiden hallinnoimista järjestelmistä yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. VALTO360° tehostaa olemassa olevan datan käyttöä merkittävästi. Informaatio suodatetaan ja esitetään selkeästi käyttäjien oikeuksien sekä tarpeiden mukaan, yrityksen johdosta aina alihankkijoille. 

 • DEKRA on noin 50 000 asiantuntijan voimalla yksi maailman suurimmista teollisuuden palveluita tarjoava toimija.


Lue lisää samasta teemasta "Energian jakelu" >>

Lisätietoja:
Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Energian jakelu

keskiviikko 2. maaliskuuta 2022

Energiatuotannon keskeinen osa on toimiva siirto- ja jakeluinfrastruktuuri. Energian tuotanto- ja ylläpitorakenne on kehittynyt suuntaan, missä alihankintaketjut ovat pitkiä, raskaita ja kalliita ylläpitää. Etenkin haja-alueseutujen jakeluverkko on alttiina häiriöille.

Energiatuotanto ja -politiikka on murroksessa. Painopiste on muuttumassa uusiutuviin enegialähteisiin, joka tulee muuttamaan myös tuotannon ja jakelun rooleja. Tulevaisuuden energiantuotanto monipuolistuu, isojen runkoverkkojen lisäksi, osa energiasta (aurinko, tuuli…) tuotetaan lähempänä sitä, missä sitä kulutetaan. Lyhyet jakelukanavat vähentävät siirrosta aiheutuvaa hävikkiä, sekä luonnonvoimien ja isojen energialaitosten ongelmista aiheutuvia häiriöitä. Lähituotannon hallinta antaa huomattavasti enemmän valmiuksia energian tarkalle mittaukselle ja säädölle, sekä käytön analysoinnille.

Muutos vaikuttaa myös yllä- ja kunnossapidon resurssointiin, vaikka energiayksiköt ovat paikallisia, niin niiden hallinta on yleensä keskitetty jonnekin muualle. Paikallisen osaamisen ja alihankintaverkoston organisointi sekä keskitetty ohjaus vaatii toimivan työkalun työnohjaukseen sekä seurantaan.

DEKRA kehittämä VALTO360°-sovellus ratkaisee useimmat ylläpitoon ja seurantaan liittyvät solmukohdat. Se kerää yritysten hajallaan olevan tiedon yhteen visuaaliseen käyttöliittymään, josta tarpeellinen informaatio jaetaan sitä tarvitseville. 

VALTO360° tarjoaa mm.

 • 360° panoraamakuvat
 • Alue- ja pohjakartat
 • 3D kuvat
 • Informaatiopisteet (POI): 
  IoT-sensorit, mittaustulokset, hälytysrajat, ohjeet, pöytäkirjat, videot ym.
 • RFID ja QR tarrat kentälle
 • Integroinnin yritysten omiin järjestelmiin
 • Selainpohjaisen sovelluksen
 • Muokattavat käyttäjäoikeudet
 • Asennus joko ohjelmistopalveluna (SaaS - Software as a Service) tai paikallinen asennus (On-Premise) yrityksen omalle palvelimelle.


Lisätietoja:                
Asiantuntija - lassi.halme@dekra.com
Myynti - timo.juhola@dekra.com

Alkusammutuskalusto VALTO360° ympäristössä

keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Vastuu pikapalopostien toimintakunnosta ja saatavuudesta on aina kiinteistön omistajalla ja haltijalla. Jokaisen kiinteistöissä, teollisuus- ja tuotantotila-alueilla työskentelevän on tunnettava alkusammutuskalustojen sijainnit. 
 
Alkusammutuskalustoa ei saa poistaa tai siirtää omatoimisesti, sillä jokaisen on pystyttävä luottamaan oppimiinsa alkusammutuskaluston sijainteihin. Niiden oikea sijoittelu saattaa olla myös rakennuksen käyttöluvan ehtona. 

Alkusammutuskalustot ovat merkitty VALTO360° ympäristössä pohjapiirrokseen ja 360° -kuviin, joista ne ovat helppo käydä läpi.

VALTO360° kohdepisteeseen voidaan liittää tarvittavat dokumentit: 

 • kohteen alkusammutuskaluston valinta 
 • sammutinmääräykset (palo- ja teholuokat) 
 • määräaikaistarkastustodistukset 
 • enimmäishuoltovälit 
 • palotarkastuspöytäkirjat
 • pikapalopostin letkun koeponnistuksen ajankohta 

Pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi ja letkut koeponnistaa viiden vuoden välein. Muistutukset näistä tarkastuksista on helppo liittää VALTO360° kohdepisteeseen, jolloin vastuuhenkilön on helppo seurata tarkastusten toteutumista.

Uusilla toiminnoilla kustannustehokkuutta

tiistai 14. joulukuuta 2021

Päivitetty VALTO360° on kustannustehokas työkalu tarkastustoimintojen ja kunnossapidon operatiivisen toiminnan tueksi. 

Tiedämme kokemuksesta kuinka paljon aikaa ja resursseja menee normaaleihin tarkastus- ja kunnossapidon prosesseihin. Olemme tehneet paljon työtä sen eteen, että operatiiviset toiminnot voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. VALTO360° uuden versio 2.3 kanssa olemme jatkaneet samaa kehityskulkua. 

Toimintojen perusta on edelleen helppo tiedon jakaminen ja saatavuus, sekä visuaalinen, digitaalinen kaksonen kohteiden etätarkasteluun. Uudessa päivityksessä on otettu mukaan myös kohteiden etävalvonta. Videokamera ominaisuudella voidaan reaaliajassa seurata kohteessa tapahtuvaa toimintaa sekä IoT-sensorituella tarkastella prosesseissa tai kojeissa tapahtuvia muutoksia.

Merkittävä uusi ominaisuus on mittalinjaohjelma “VALTO Observer”, joka helpottaa kattiloiden ja putkistojen eroosion sekä kulumisen seurantaan. Tämä toiminto on elinkaarihallinnan ja vikaantumisen aiheuttamien seisokkien ehkäisyn kannalta erittäin hyödyllinen ominaisuus. 

VALTO360° ominaisuudet pääpiirteittäin:

 • Alue- ja pohjakartat
 • 360°-valokuvat
 • 3D kuvat ja tiedostot
 • Visuaalinen käyttöliittymä ja navigointi
 • Informaatiopisteet (POI) ja linkitetyt tiedosto
 • Tuotantoympäristön RFID ja QR-tarrat
 • Integroinnit eri tietojärjestelmiin (API rajapinnat)

v 2.3 - uutta

 • SafeHub ja Sherlok integraatioiden syventäminen ja parannukset
 • ISO27001 -​sertifikaatti
 • Videokamerat​
 • Mittalinja- ja kattilasovellus​
 • IoT​ sensorit
 • Koulutus ja opetus - Moodle integrointi
 • Ohjelmistoalustan ja käyttöliittymän parannukset​


Parhaan kuvan VALTOsta saa toimialakohtaisella demolla, jonka voitte tilata täältä >>

VALTO360°:ssa on monia tuottavuutta ja työprosesseja helpottavia toimintoja, joista antaa tarkempia lisätietoja:

Timo Juhola 
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

1 – 5 / 17