Tietojen hallinta ja tietoturva

torstai 21. lokakuuta 2021

VALTO360º keskeisimpiä toimintoja ovat tiedonhallinta ja -käsittely, se kerää tiedon siihen pisteeseen (POI) missä sitä tarvitaan. Painotus on keräämisellä, kaikki data on asiakkaan omassa hallinnassa. VALTO360º ei ole rinnakkaisjärjestelmä yrityksen omille järjestelmille, vaan hyödyntää niissä olevaa informaatiota sekä helpottaa sen saatavuutta. Data haetaan asiakkaan palvelimilta ja päivitetty data myös tallennetaan sinne.

Verkkoliikenteessä ja tietojenkäsittelyssä turvallisuus on keskeisimpiä osa-alueita. GDPR ja monet muut vaatimukset tietojen turvalliselle säilyttämiselle sekä siirtämiselle ovat huomioitava tarkasti. Kirjautumisesta lähtien tiedot siirretään julkisessa verkossa salattuna. Kun tiedot on hajautettu useampaan eri järjestelmään, tulee myös niiden välinen tietoliikenne pitää turvallisena. VALTO360º painottaa ja noudattaa luonnollisesti tiukkoja tiedonkäsittely- ja tietosuojaprotokollia kaikessa tietoliikenteessä. 

Tietoturvaan liittyy myös operatiivisella tasolla käyttöoikeuksien jakaminen, niillä pidetään huoli siitä, että vain ne henkilöt, joilla on oikeus katsoa tai muokata tietoa, pääsevät sen tekemään. Käyttöoikeusryhmät ja niiden hierarkkinen järjestys sekä muut säännöt pitävät huolen siitä, että pääkäyttäjän on helppo varmistaa käyttöoikeuksien oikeellisuus.