Asiakascase GBW

torstai 28. lokakuuta 2021

VALTO360° toiminnallisuutta kuvaa parhaiten käytännön esimerkki Global Boiler Works Oy:n toteutuksesta. GBW toimii tutkimuksessa ja kehityksessä koneen- ja metallirakennuksen eri osa-alueilla. Asiakkaita ovat kansainväliset ja kotimaiset yritykset sekä tutkimuslaitokset, lisäksi GBW tekee yhteistyötä Oulun Yliopiston kanssa koulutuksessa ja tutkimuksessa. 

Toiminnan monimuotoisuudesta johtuen, GBW toimitiloissa on paljon erityyppistä toimintaa rakennesuunnittelusta materiaalitestaukseen ja pienimuotoiseen tuotantoon. Tiloissa on paljon tietoa ja dataa, joka pitää olla välittömästi saatavilla. Lisäksi tiloissa liikkuu useita eri toimijoita ja siellä sijaitsee paljon huolellisuutta sekä tarkkuutta vaativia kojeita ja tiloja, joiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämän kokonaisuuden hallintaan otettiin käyttöön VALTO360°, jolla eri toimintoja, tilaa ja informaatiota, voidaan hallita sekä seurata keskitetysti selaimen kautta paikasta riippumatta. 

Toteutus oli VALTO360° perusratkaisu, helppokäyttöinen käyttöympäristö operatiiviseen toimintaan, jota on terästetty version 2.3 uusia toiminnallisuuksia. GBW tiloista tehtiin digitaalinen kaksonen, 360º -kuvina ja pohjapiirustuksena. Kuviin on lisätty tarkastelua vaativat kohteet POI-ikoneina ja fyysiseen tilaan QR -tarrat, joihin on linkitetty kaikki tarvittava informaatio GBW:n omilta palvelimilla. Toteutuksen keskeisimmät toiminnot, sekä lisätty info:

 • Kojeet ja laitteet
  • hallinta sekä seuranta - sijainnit ja turvallisuus
  • dokumentit, elinkaarihistoria, ohjeet, huollot jne.
 • Työturvallisuus 
  • perehdyttäminen 
  • turvallisuusmerkinnät ja vaaralliset alueet
  • kameraseuranta- ja valvonta
 • Informaation hallinta
  • jakaminen ja käyttöoikeudet 
  • kaikki data GBW:n hallinnassa
 • Visuaalinen käyttöliittymä
  • loogiset asiayhteydet - luontainen tapa havainnoida ympäristöä
  • tilojen ja toiminnan esittely -  tutustuminen
 • Koulutus
 • Yhteistyövalmiudet eri toimijoiden kanssa