Uusilla toiminnoilla kustannustehokkuutta

tiistai 14. joulukuuta 2021

Päivitetty VALTO360° on kustannustehokas työkalu tarkastustoimintojen ja kunnossapidon operatiivisen toiminnan tueksi. 

Tiedämme kokemuksesta kuinka paljon aikaa ja resursseja menee normaaleihin tarkastus- ja kunnossapidon prosesseihin. Olemme tehneet paljon työtä sen eteen, että operatiiviset toiminnot voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. VALTO360° uuden versio 2.3 kanssa olemme jatkaneet samaa kehityskulkua. 

Toimintojen perusta on edelleen helppo tiedon jakaminen ja saatavuus, sekä visuaalinen, digitaalinen kaksonen kohteiden etätarkasteluun. Uudessa päivityksessä on otettu mukaan myös kohteiden etävalvonta. Videokamera ominaisuudella voidaan reaaliajassa seurata kohteessa tapahtuvaa toimintaa sekä IoT-sensorituella tarkastella prosesseissa tai kojeissa tapahtuvia muutoksia.

Merkittävä uusi ominaisuus on mittalinjaohjelma “VALTO Observer”, joka helpottaa kattiloiden ja putkistojen eroosion sekä kulumisen seurantaan. Tämä toiminto on elinkaarihallinnan ja vikaantumisen aiheuttamien seisokkien ehkäisyn kannalta erittäin hyödyllinen ominaisuus. 

VALTO360° ominaisuudet pääpiirteittäin:

 • Alue- ja pohjakartat
 • 360°-valokuvat
 • 3D kuvat ja tiedostot
 • Visuaalinen käyttöliittymä ja navigointi
 • Informaatiopisteet (POI) ja linkitetyt tiedosto
 • Tuotantoympäristön RFID ja QR-tarrat
 • Integroinnit eri tietojärjestelmiin (API rajapinnat)

v 2.3 - uutta

 • SafeHub ja Sherlok integraatioiden syventäminen ja parannukset
 • ISO27001 -​sertifikaatti
 • Videokamerat​
 • Mittalinja- ja kattilasovellus​
 • IoT​ sensorit
 • Koulutus ja opetus - Moodle integrointi
 • Ohjelmistoalustan ja käyttöliittymän parannukset​


Parhaan kuvan VALTOsta saa toimialakohtaisella demolla, jonka voitte tilata täältä >>

VALTO360°:ssa on monia tuottavuutta ja työprosesseja helpottavia toimintoja, joista antaa tarkempia lisätietoja:

Timo Juhola 
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

QR-koodi linkki fyysisen ja virtuaalisen maailman välillä

keskiviikko 1. joulukuuta 2021

VALTO360° esittää tilan tai laitoksen digitaalisena kaksosena ja tuo käyttäjän ulottuville paikkaan tai kohteeseen liittyvää tietoa. Helppokäyttöisyyden ja nopeuden takaamiseksi käytämme QR-koodeja siltana fyysisen tilan ja järjestelmässä sijaitsevan virtuaalisen tilan välillä. Käytännössä tämä tapahtuu tarroilla, joita sijoitetaan alueelle paikkoihin, joista halutaan esittää tietoa. Käyttäjä lukee tarran fyysisessä tilassa mobiililaitteella, joka aukaisee kohteen tiedot. 

Videoseuranta

keskiviikko 10. marraskuuta 2021

Reaaliaikaista kuvaa välittävät kamerat ovat erittäin käyttökelpoisia aluevalvonnassa ja -seurannassa, kuten myös erilaisten tuotantovälineiden toiminnan- ja kunnonseurannassa.  VALTO360º kokonaisuuteen on lisätty uutena ominaisuutena kameraoptio, jonka kautta voidaan seurata suoraa videokuvaa kohteesta, sekä selata videotallennetta. Käyttäjä pääsee tarkastelemaan haluttua kohdetta selaimen kautta puhelimella tai muulla päätelaitteella ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kameraoptio on luonteva ominaisuus visuaalisten 360º-kuvien rinnalle. Mikäli toimitiloissa tai tuotantoympäristössä tapahtuu jotain huomioitavaa, videoyhteyden kautta voidaan todeta suoraan mikä on tilanne, esimerkiksi onko venttiili pettänyt tai onko alueella asiatonta toimintaa. VALTO360º hyödyntää yrityksen omia kamerajärjestelmää, joka integroidaan käyttöliittymään, videokuva aukeaa normaalin POI-pisteen kautta. 
 

 

Asiakascase GBW

torstai 28. lokakuuta 2021

VALTO360° toiminnallisuutta kuvaa parhaiten käytännön esimerkki Global Boiler Works Oy:n toteutuksesta. GBW toimii tutkimuksessa ja kehityksessä koneen- ja metallirakennuksen eri osa-alueilla. Asiakkaita ovat kansainväliset ja kotimaiset yritykset sekä tutkimuslaitokset, lisäksi GBW tekee yhteistyötä Oulun Yliopiston kanssa koulutuksessa ja tutkimuksessa. 

Toiminnan monimuotoisuudesta johtuen, GBW toimitiloissa on paljon erityyppistä toimintaa rakennesuunnittelusta materiaalitestaukseen ja pienimuotoiseen tuotantoon. Tiloissa on paljon tietoa ja dataa, joka pitää olla välittömästi saatavilla. Lisäksi tiloissa liikkuu useita eri toimijoita ja siellä sijaitsee paljon huolellisuutta sekä tarkkuutta vaativia kojeita ja tiloja, joiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämän kokonaisuuden hallintaan otettiin käyttöön VALTO360°, jolla eri toimintoja, tilaa ja informaatiota, voidaan hallita sekä seurata keskitetysti selaimen kautta paikasta riippumatta. 

Tietojen hallinta ja tietoturva

torstai 21. lokakuuta 2021

VALTO360º keskeisimpiä toimintoja ovat tiedonhallinta ja -käsittely, se kerää tiedon siihen pisteeseen (POI) missä sitä tarvitaan. Painotus on keräämisellä, kaikki data on asiakkaan omassa hallinnassa. VALTO360º ei ole rinnakkaisjärjestelmä yrityksen omille järjestelmille, vaan hyödyntää niissä olevaa informaatiota sekä helpottaa sen saatavuutta. Data haetaan asiakkaan palvelimilta ja päivitetty data myös tallennetaan sinne.

Verkkoliikenteessä ja tietojenkäsittelyssä turvallisuus on keskeisimpiä osa-alueita. GDPR ja monet muut vaatimukset tietojen turvalliselle säilyttämiselle sekä siirtämiselle ovat huomioitava tarkasti. Kirjautumisesta lähtien tiedot siirretään julkisessa verkossa salattuna. Kun tiedot on hajautettu useampaan eri järjestelmään, tulee myös niiden välinen tietoliikenne pitää turvallisena. VALTO360º painottaa ja noudattaa luonnollisesti tiukkoja tiedonkäsittely- ja tietosuojaprotokollia kaikessa tietoliikenteessä. 

1 – 5 / 13